کسب رتبه مرکز پژوهشی برتر استان در حوزه علوم پایه در هجدهمین جشنواره و نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار خراسان رضوی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق به کسب رتبه مرکز پژوهشی برتر استان در حوزه علوم پایه در هجدهمین جشنواره و نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار خراسان رضوی در سال 1396 گردید. 

آئین اختتامیه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی، روز دوشنبه ۲۰ آذرماه 1396، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد. مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تعداد 710 مورد مقاله که 305 مورد ISI، 293 مورد PUBMED و 112 مورد SCOPUS  در سال 2016 و 2017 و 28 مورد طرح تحقیقاتی مصوب در بازه زمانی مهر 95 لغایت شهریور 96 که 8 مورد مشترک با سایر سازمان ها و چهار مورد جذب بودجه از سایر سازمان ها بوده است و همچنین تعداد 61 مورد پایان نامه دفاع شده و یک مورد ثبت اختراع در بازه زمانی مورد نظر به عنوان مرکز پژوهشی برتر استان انتخاب گردید.