بخش متابوليت هاي ثانويه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

رئيس بخش: دکتر مهرداد ايرانشاهي
 دانشیار، دكترای تخصصی فارماکوگنوزی دارويی
عضو هیئت علمی گروه فارماکوگنوزی وبیوتکنولوژی، دانشکده داروسازی
 

طرح ها و برنامه ها:
 
1 - استخراج و خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات طبیعی
2 - بررسی اثرات بیولوژیک ترکیبات خالص طبیعی با توجه به رابطه ساختمان - اثر یا موارد استفاده گیاه منبع در طب سنتی


همكاران فعال در آزمايشگاه:
...بزودی
 
 
خدمات:
MPLC
HPLC
TLC-Scanner
هود
روتاری
آون
سانتریفوژ

تجهيزات موجود در بخش شامل :
pHمتر، روتااواپراتور، سانتريفيوژ، ميكروسانتريفيوژ، Shaker ،Mixer ، Magnet stirrer، هود لامينار