بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

در بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس ارزشیابی فعالیت های پژوهشی سال 1394با کسب امتیاز 975مقام اول را کسب نمود.


بر اساس نتایج ارزشیابی که برطبق شاخص های جدید بین المللی انجام شده است، تعداد کل مقالات ثبت شده این مرکز تحقیقات در سه پایگاه استنادی Web of Science،PubMed  و Scopus، در سال 2015 میلادی 128 مقاله بوده که بیش از 82 درصد از این مقالات در پایگاه استنادی Web of Science ایندکس شده است. براساس پایگاه استنادی Scopus، 49 مقاله از مقالات این مرکز تحقیقات با همکاری محققان خارج از کشور منتشر شده و 36درصد نیز در 25% برتر مجلات هر رشته (Q1) بر اساس شاخص SJR به چاپ رسیده اند. بر اساس پایگاه استنادی Scopus تعداد استنادات سال 2015 این مرکز تحقیقات بیش از 912 مورد و شاخص H index نیز 34 میباشد. در جلسه اختتامیه جشنواره که روز دوشنبه 27 دی ماه در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور معاون محترم اول رییس جمهور برگزار شد آقای دکتر جواد بهروان رییس مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه لوح تقدیرمربوط به مقام اول مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی را دریافت نمود.